Realizacje

MEDICUS

Powierzchnia: 2000m2

Wartość inwestycji: 1.700.000,00 PLN